สังคมแห่งการแบ่งปันเพื่อชาว มสธ.ระยอง


  อาสาสมัครพิทักษ์ยุติธรรมใครสนใจบ้าง

  Share

  Admin
  Admin
  Admin

  จำนวนข้อความ : 858
  Join date : 30/07/2009
  : 52

  อาสาสมัครพิทักษ์ยุติธรรมใครสนใจบ้าง

  ตั้งหัวข้อ  Admin on Thu Nov 05, 2009 10:45 am

  "วันนี้คุณสมัครเป็น อาสมัครพิทักษ์ยุติธรรม แล้วหรือยัง"

  พี่ป๋องจะบอกข้อมูลแบบย่อๆนะค่ะ(แบบว่างานรัดตัวอ่ะ)
  โครงการนี้เปิดโอกาสให้เครือข่ายภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับกระทรวงยุติธรรม โดยบทบาทของอาสาสมัครพิทักษ์ยุติธรรม ครอบคลุม 3หลัก

  1. เฝ้าระวัง แจ้งเบาะแสอาชญากรรม การกระทำผิดกฎหมาย การทุจริตคอร์รัปชั่นและการละเมิดสิทธืและเสรีภาพของประชาชน
  2.พิทักษ์ ปกป้อง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
  3.เป็นแนวร่วมในการตรวจสอบ การใช้อำนาจของส่วนราชการและการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐ

  คุณสมบัติ^_^
  1.เป็นผู้ที่เลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  2.มีสัญชาติไทยเท่านั้น
  3.มีอายุ 15ปีขึ้นไป
  4.มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารได้ดี
  5.มีความสมัครใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาสาสมัครพิทักษ์ยุติธรรม
  ผู้ที่สนใจต้องไม่มีประวัติเสียหายและที่สำคัญ มีจิตใจอาสาสมัครที่จะเข้าร่วมกิจกรรมที่กระทรวงยุติธรรมจัดขึ้น ทั้งการอบรมความรู้กฎหมาย สิทธิในกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์ของอาสามัครแต่ละคน

  ผู้ที่สมัครเมื่อสมัครแล้วจะได้รหัสประจำตัว ซึ่งเขาจะปกปิดชื่อนามสกุล เพื่อประกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ถือว่าเป็นสายลับของกระทรวงยุติธรรมเลยนะเนี่ย ข้อสำคัญ ไม่สร้างภาระในการทำงานของตัวเองใช้ชีวิตตามปกติ เพียงแต่พบเห็นสิ่งผิดกฎหมายก็ให้รู้ว่ามีกระทรวงยุติธรรมเป็นที่พึ่ง
  ถ้าสนใจสอบถามรายละเอียดที่ 025026500-025026818 หรือ www.moj.go.th

   เวลาขณะนี้ Wed Nov 14, 2018 8:25 pm