สังคมแห่งการแบ่งปันเพื่อชาว มสธ.ระยอง


  อาชีวอนามัยหลักสูตรใหม่

  Share
  avatar
  ชายเล็ก
  ปอตรีปี 4
  ปอตรีปี 4

  จำนวนข้อความ : 941
  Join date : 10/09/2009
  ที่อยู่ : 4/2 ไอ 8 มาบตาพุด อ.เมือง จ. ระยอง

  อาชีวอนามัยหลักสูตรใหม่

  ตั้งหัวข้อ  ชายเล็ก on Fri Nov 13, 2009 9:35 pm

  อาชีวอนามัยฯ หลักสูตรใหม่ ม.6 สมัครเรียนได้แล้วนะครับ
  โดย : Eaky-NSN เมื่อวันที่ : พฤหัสบดี ที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2552

  สวัสดีครับ นักศึกษาและผู้อ่านจุลสารที่รักทุกท่าน

  ขณะนี้ผมได้ทำหน้าที่ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต่อจากท่านรองศาสตราจารย์สราวุธ สุธรรมาสา ได้ประมาณเกือบปีแล้ว และในฐานะที่เป็นตัวแทนของชาววิทยาศาสตร์สุขภาพทุกคน ทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกคน ขอถือโอกาสนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับท่านรองศาสตราจารย์สราวุธ สุธรรมาสา ในโอกาสที่ท่านได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ซึ่งถือว่าเป็นเกียรติแก่ชาววิทยาศาสตร์สุขภาพส่วนหนึ่งด้วย ในส่วนนี้ ถ้าหากนักศึกษาและบัณฑิตวิทยาศาสตร์สุขภาพทราบข่าวว่า มีชาววิทยาศาสตร์สุขภาพท่านใดมีความก้าวหน้าหรือประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ก็ขอให้ช่วยแจ้งมาที่สาขาวิชา เพื่อที่จะได้ร่วมกันแสดงความยินดีและกระจายข่าวให้แก่ชาววิทยาศาสตร์สุขภาพได้รับรู้กันโดยทั่วไป ทั้งนี้การประสบความสำเร็จของชาววิทยาศาสตร์สุขภาพท่านใดท่านหนึ่ง ก็เปรียบเสมือนความสำเร็จของพวกเราทุกคน ใช่ไหมครับ

  ในการเข้ามารับตำแหน่งประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นวาระที่ 2 นี้ผมมีความตั้งใจที่จะทำงานสำคัญหลายๆอย่างเพื่อปรับปรุงและพัฒนาสาขาวิชา ซึ่งจะขอเล่าให้ฟังเป็นด้านๆ ไป ดังต่อไปนี้

  1. ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน

  ในช่วงนี้สาขาวิชาต้องดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรต่างๆ เป็นการใหญ่ โดยยึดถือเอาเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นหลัก โดยเกณฑ์ของ สกอ. กำหนดให้ทุกหลักสูตรที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุงเกินกว่า 5 ปี จะต้องทำการปรับปรุงให้แล้วเสร็จ เพื่อให้สามารถเปิดสอนในปีการศึกษา 2553 และหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่องทุกหลักสูตรก็จะต้องปรับเป็นหลักสูตร 4 ปี และให้ทันเปิดสอนในปีการศึกษา 2553 เช่นกัน ดังนั้น สาขาวิชาจึงถือเอาโอกาสนี้มาใช้เป็นแนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

  หลักสูตรปริญญาตรี

  • ปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสาธารณสุขศาสตร์ให้เป็นหลักสูตร 4 ปี เพียงอย่างเดียวและมีความทันสมัยยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันก็จะยกเลิกหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิชาเอกบริหารสาธารณสุข เนื่องจากวิชาเอกนี้ได้เปิดสอนในระดับปริญญาโทแล้ว

  • ปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ปี วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เหตุที่ต้องปรับเปลี่ยนเป็นวิทยาศาสตรบัณฑิต เนื่องจากในหลักสูตร 4 ปี นั้น จะต้องเรียนพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ด้วย

  • ปรับปรุงหลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิตให้เป็นหลักสูตร 4 ปี เพื่อที่จะขยายคุณสมบัติของผู้ที่สนใจจะเรียนและเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเรียนสามารถสมัครเข้ามาเรียนได้มากขึ้น รวมทั้งเพื่อรองรับกฎระเบียบใหม่ของกองประกอบโรคศิลปะอีกด้วย

  นักศึกษาปัจจุบันอาจจะกังวลว่า เมื่อมีการปรับปรุงหลักสูตรแล้วจะต้องทำอย่างไรบ้าง ก็ขอบอกว่าท่านไม่ต้องทำอะไรเลย ท่านก็เรียนในหลักสูตรเดิมไปตามปกติ สาขาวิชาจะเปิดสอนไปจนกว่าจะหมดเวลาที่ให้ท่านสามารถเรียนได้ของแต่ละหลักสูตร ส่วนผู้ที่จะสมัครเข้ามาเรียนใหม่ก็ไม่ต้องกังวลว่าจะต้องเรียนครบ 4 ปี จึงจะได้ปริญญา เพระในหลักสูตร 4 ปี นี้ ท่านอาจจะเรียนแค่ 2 ปี หรือ 2 ปี กว่าๆ ขึ้นอยู่กับพื้นฐานความรู้เดิม ซึ่งสาขาวิชาจะพิจารณาเทียบโอนให้ และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่จบชั้น ม. 6 สามารถสมัครเข้ามาเรียนได้อีกด้วย
  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ
  จุลสารสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  ฉบับที่ 2 ปี 2552

  บทความด้านบน จากจุลสาร ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พอจะทำให้เข้าใจได้ว่า ในปีการศึกษา 2553 หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจะเปลี่ยนเป็นหลักสูตร 4 ปี เพื่อเปิดกว้างให้ผู้สมัครที่จบชั้น ม. 6 สามารถสมัครเรียนได้
  ผมไม่แน่ใจ เห็นมีหลายๆ กระทู้สอบถามมาถึงคุณสมบัติของหลักสูตร ว่า จบ ม. 6 สามารถสมัครได้หรือไม่ คงจะเฉลยกันแล้วนะครับ อ้อ ชื่อปริญญาก็จะเปลี่ยนจาก สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต เป็น วิทยาศาสตร์บัณฑิต ด้วย
  เข้าชม: : 235
  avatar
  tweety
  ปอตรีปี 4
  ปอตรีปี 4

  จำนวนข้อความ : 969
  Join date : 19/08/2009
  : 47
  ที่อยู่ : 218/27 ม.5 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21150

  Re: อาชีวอนามัยหลักสูตรใหม่

  ตั้งหัวข้อ  tweety on Sun Nov 22, 2009 1:16 pm

  ชายเล็ก พิมพ์ว่า:อาชีวอนามัยฯ หลักสูตรใหม่ ม.6 สมัครเรียนได้แล้วนะครับ
  โดย : Eaky-NSN เมื่อวันที่ : พฤหัสบดี ที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2552

  สวัสดีครับ นักศึกษาและผู้อ่านจุลสารที่รักทุกท่าน

  ขณะนี้ผมได้ทำหน้าที่ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต่อจากท่านรองศาสตราจารย์สราวุธ สุธรรมาสา ได้ประมาณเกือบปีแล้ว และในฐานะที่เป็นตัวแทนของชาววิทยาศาสตร์สุขภาพทุกคน ทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกคน ขอถือโอกาสนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับท่านรองศาสตราจารย์สราวุธ สุธรรมาสา ในโอกาสที่ท่านได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ซึ่งถือว่าเป็นเกียรติแก่ชาววิทยาศาสตร์สุขภาพส่วนหนึ่งด้วย ในส่วนนี้ ถ้าหากนักศึกษาและบัณฑิตวิทยาศาสตร์สุขภาพทราบข่าวว่า มีชาววิทยาศาสตร์สุขภาพท่านใดมีความก้าวหน้าหรือประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ก็ขอให้ช่วยแจ้งมาที่สาขาวิชา เพื่อที่จะได้ร่วมกันแสดงความยินดีและกระจายข่าวให้แก่ชาววิทยาศาสตร์สุขภาพได้รับรู้กันโดยทั่วไป ทั้งนี้การประสบความสำเร็จของชาววิทยาศาสตร์สุขภาพท่านใดท่านหนึ่ง ก็เปรียบเสมือนความสำเร็จของพวกเราทุกคน ใช่ไหมครับ

  ในการเข้ามารับตำแหน่งประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นวาระที่ 2 นี้ผมมีความตั้งใจที่จะทำงานสำคัญหลายๆอย่างเพื่อปรับปรุงและพัฒนาสาขาวิชา ซึ่งจะขอเล่าให้ฟังเป็นด้านๆ ไป ดังต่อไปนี้

  1. ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน

  ในช่วงนี้สาขาวิชาต้องดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรต่างๆ เป็นการใหญ่ โดยยึดถือเอาเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นหลัก โดยเกณฑ์ของ สกอ. กำหนดให้ทุกหลักสูตรที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุงเกินกว่า 5 ปี จะต้องทำการปรับปรุงให้แล้วเสร็จ เพื่อให้สามารถเปิดสอนในปีการศึกษา 2553 และหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่องทุกหลักสูตรก็จะต้องปรับเป็นหลักสูตร 4 ปี และให้ทันเปิดสอนในปีการศึกษา 2553 เช่นกัน ดังนั้น สาขาวิชาจึงถือเอาโอกาสนี้มาใช้เป็นแนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

  หลักสูตรปริญญาตรี

  • ปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสาธารณสุขศาสตร์ให้เป็นหลักสูตร 4 ปี เพียงอย่างเดียวและมีความทันสมัยยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันก็จะยกเลิกหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิชาเอกบริหารสาธารณสุข เนื่องจากวิชาเอกนี้ได้เปิดสอนในระดับปริญญาโทแล้ว

  • ปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ปี วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เหตุที่ต้องปรับเปลี่ยนเป็นวิทยาศาสตรบัณฑิต เนื่องจากในหลักสูตร 4 ปี นั้น จะต้องเรียนพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ด้วย

  • ปรับปรุงหลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิตให้เป็นหลักสูตร 4 ปี เพื่อที่จะขยายคุณสมบัติของผู้ที่สนใจจะเรียนและเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเรียนสามารถสมัครเข้ามาเรียนได้มากขึ้น รวมทั้งเพื่อรองรับกฎระเบียบใหม่ของกองประกอบโรคศิลปะอีกด้วย

  นักศึกษาปัจจุบันอาจจะกังวลว่า เมื่อมีการปรับปรุงหลักสูตรแล้วจะต้องทำอย่างไรบ้าง ก็ขอบอกว่าท่านไม่ต้องทำอะไรเลย ท่านก็เรียนในหลักสูตรเดิมไปตามปกติ สาขาวิชาจะเปิดสอนไปจนกว่าจะหมดเวลาที่ให้ท่านสามารถเรียนได้ของแต่ละหลักสูตร ส่วนผู้ที่จะสมัครเข้ามาเรียนใหม่ก็ไม่ต้องกังวลว่าจะต้องเรียนครบ 4 ปี จึงจะได้ปริญญา เพระในหลักสูตร 4 ปี นี้ ท่านอาจจะเรียนแค่ 2 ปี หรือ 2 ปี กว่าๆ ขึ้นอยู่กับพื้นฐานความรู้เดิม ซึ่งสาขาวิชาจะพิจารณาเทียบโอนให้ และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่จบชั้น ม. 6 สามารถสมัครเข้ามาเรียนได้อีกด้วย
  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ
  จุลสารสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  ฉบับที่ 2 ปี 2552

  บทความด้านบน จากจุลสาร ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พอจะทำให้เข้าใจได้ว่า ในปีการศึกษา 2553 หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจะเปลี่ยนเป็นหลักสูตร 4 ปี เพื่อเปิดกว้างให้ผู้สมัครที่จบชั้น ม. 6 สามารถสมัครเรียนได้
  ผมไม่แน่ใจ เห็นมีหลายๆ กระทู้สอบถามมาถึงคุณสมบัติของหลักสูตร ว่า จบ ม. 6 สามารถสมัครได้หรือไม่ คงจะเฉลยกันแล้วนะครับ อ้อ ชื่อปริญญาก็จะเปลี่ยนจาก สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต เป็น วิทยาศาสตร์บัณฑิต ด้วย
  เข้าชม: : 235
  ขอบคุณครับพี่-น้อง
  avatar
  tweety
  ปอตรีปี 4
  ปอตรีปี 4

  จำนวนข้อความ : 969
  Join date : 19/08/2009
  : 47
  ที่อยู่ : 218/27 ม.5 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21150

  กกอ.ประกาศยุบปริญญาตรีต่อเนื่อง เปิดช่องเฉพาะวิชาชีพ

  ตั้งหัวข้อ  tweety on Mon Mar 15, 2010 10:19 pm

  กกอ.ประกาศยุบปริญญาตรีต่อเนื่อง เปิดช่องเฉพาะวิชาชีพ
  โดย : anatomy เมื่อวันที่ : เสาร์ ที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ.2553
  สาขาที่เราเรียน เป็น วิชาชีพ ครับ ดังนั้น รอด

  ตามนี้เลยครับ

  กกอ.ประกาศยุบปริญญาตรีต่อเนื่อง เปิดช่องเฉพาะวิชาชีพ บ.เอกชนเสนอหลักสูตรเองทำไม่ได้
  นายสุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เมื่อเร็วๆ นี้ ได้มีมติยกเลิกประกาศเรื่องการจัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 ที่กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาที่จะรับนักศึกษาที่จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับอนุปริญญาเข้าเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) โดยวิธีการเทียบโอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เนื่องจาก กกอ.ได้นำข้อร้องเรียนจากหลายฝ่ายมาพิจารณาและได้ข้อยุติว่า จะต้องเลิกประกาศดังกล่าว และเตรียมออกประกาศใหม่ แต่ยังคงหลักการเดิมคือสถาบันอุดมศึกษาต้องรับนักศึกษาโดยวิธีการเทียบโอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2553


  แต่สำหรับสถาบันอุดมศึกษาที่มีการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง ในสายเทคโนโลยี หรือวิชาชีพ (ปฏิบัติการ) อยู่แล้วสามารถเปิดสอนต่อได้ และในกรณีที่จะเปิดหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่องสายปฏิบัติการอื่นๆ ให้กระทำได้ในสายเทคโนโลยีหรือวิชาชีพ (ปฏิบัติการ) เท่านั้น ซึ่งขณะนี้ได้ให้รวมรวบสาขาที่สอนด้านปฏิบัติการเพื่อกำหนดสาขาที่สามารถเปิดสอนปริญญาตรีต่อเนื่องได้


  ทั้งนี้ การออกประกาศฉบับใหม่ดังกล่าวก็เพื่อเปิดโอกาสให้คนที่เรียนสายอาชีวะหรือปฏิบัติการสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในสายวิชาชีพ และเทคโนโลยีได้ คาดว่า จะออกประกาศได้ทันปีการศึกษา 2553 ที่จะถึง


  เลขาธิการ กกอ.กล่าวต่อว่า คณะกรรมการ กกอ.ยังได้พิจารณาข้อกฎหมายกรณีสถาบันอุดมศึกษาทำสัญญากับบริษัทเอกชนจัดการศึกษาในหลักสูตรที่บริษัทเสนอมา โดยสถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่เพียงอนุมัติใบปริญญา ซึ่งทางคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายพิจารณาแล้วเห็นว่า ขัดต่อหลักความมั่นคงและความต่อเนื่องในการจัดบริการสาธารณะ จึงไม่สามารถกระทำได้ Crying or Very sad
  avatar
  dj.soda
  ปอตรีปี 4
  ปอตรีปี 4

  จำนวนข้อความ : 732
  Join date : 12/08/2009
  : 34
  ที่อยู่ : 88.50 ซิกม่า FM.

  Re: อาชีวอนามัยหลักสูตรใหม่

  ตั้งหัวข้อ  dj.soda on Mon Mar 29, 2010 9:18 am

  ขอบคุณข้อมูลดีดีค่ะ พอดีมีน้องอยากเรียนสาขานี้พอดีเลย 1/2553 เปิดแล้วใช่ไหมคะพี่เล็ก ^^
  avatar
  ชายเล็ก
  ปอตรีปี 4
  ปอตรีปี 4

  จำนวนข้อความ : 941
  Join date : 10/09/2009
  ที่อยู่ : 4/2 ไอ 8 มาบตาพุด อ.เมือง จ. ระยอง

  Re: อาชีวอนามัยหลักสูตรใหม่

  ตั้งหัวข้อ  ชายเล็ก on Fri Apr 02, 2010 3:57 pm

  dj.soda พิมพ์ว่า:ขอบคุณข้อมูลดีดีค่ะ พอดีมีน้องอยากเรียนสาขานี้พอดีเลย 1/2553 เปิดแล้วใช่ไหมคะพี่เล็ก ^^

  ปีนี้1/53 ยังใช้หลักสูตรเก่าอยู่ครับ โซดา pirat pirat pirat
  avatar
  dj.soda
  ปอตรีปี 4
  ปอตรีปี 4

  จำนวนข้อความ : 732
  Join date : 12/08/2009
  : 34
  ที่อยู่ : 88.50 ซิกม่า FM.

  Re: อาชีวอนามัยหลักสูตรใหม่

  ตั้งหัวข้อ  dj.soda on Sat Apr 03, 2010 9:34 pm

  พี่เล็กบอกน้องเร็วไปนิดนึงค่ะ ไปซื้อบสมัครมา หาแทบพลิกแผ่นดินค่ะ หาไม่เจอ 5+++ เลยต้องให้ลงสาขาอื่นเลย อิอิ เดี๋ยวลงวิชาพื้นฐานไว้ก่อนแล้วย้ายสาขา น่าจะได้ใช่ไหมคะพี่เล็ก Very Happy
  avatar
  pooja_chayanit
  เตรียมอนุบาล
  เตรียมอนุบาล

  จำนวนข้อความ : 34
  Join date : 16/07/2010
  ที่อยู่ : ฅน.บ้านฉาง

  Re: อาชีวอนามัยหลักสูตรใหม่

  ตั้งหัวข้อ  pooja_chayanit on Wed Jul 21, 2010 10:37 pm

  ขอบคุณมากค่ะ สำหรับข้อมูลดีๆ ถึงนู๋จะเพิ่งเปิดอ่าน เพิ่งมาเปงน้องใหม่ในสาขานี้ง่ะ Cool

   เวลาขณะนี้ Mon Jul 23, 2018 10:30 pm