สังคมแห่งการแบ่งปันเพื่อชาว มสธ.ระยอง


  รวม Website ที่น่าสนใจ เกีี่ยวกับกฎหมาย

  Share
  avatar
  nustatalo
  อนุบาล3
  อนุบาล3

  จำนวนข้อความ : 84
  Join date : 19/11/2009
  : 38
  ที่อยู่ : นิคมพัฒนา

  รวม Website ที่น่าสนใจ เกีี่ยวกับกฎหมาย

  ตั้งหัวข้อ  nustatalo on Fri Jul 30, 2010 8:53 pm

  http://www.thailaws.com/ นี้จะมี
  กฎมณเฑียรบาล

  กฎหมายเวนคืน 30-36

  กฎหมายเวนคืน 37-50

  ข้อบังคับ/ระเบียบ

  คำพิพากษาศาลฏีกา

  งบประมาณประจำปี

  ประมวล

  ประกาศ/ปว./ปค.

  พระราชกฤษฎีกา

  พระราชกฤษฎีกา

  ตามประมวลรัษฎากร

  พระราชกำหนด

  พระราชบัญญัติ
  เพื่อนๆ ลองเข้าไปสืบค้นได้นะครับ ถ้าใครเจอเวปที่น่าสนใจก็ช่วยนำมาลงที่กระทู้นี้ด้วยนะครับ ถ้าวันหลังผมเจอเวปดีๆ จะนำมาบอกใหม่นะครับ  avatar
  nustatalo
  อนุบาล3
  อนุบาล3

  จำนวนข้อความ : 84
  Join date : 19/11/2009
  : 38
  ที่อยู่ : นิคมพัฒนา

  Re: รวม Website ที่น่าสนใจ เกีี่ยวกับกฎหมาย

  ตั้งหัวข้อ  nustatalo on Wed Sep 15, 2010 12:56 pm

  รวมลิงค์กฎหมายไทย Surprised Shocked

  1. The Law Society of Thailand (สภาทนายความ) http://www.lawyerscouncil.or.th

  2. กฎหมาย http://www.thailand108.com

  3. กฎหมาย | กระทรวงยุติธรรม http://www.moj.go.th

  4. กฎหมายไทย (Thai Law) http://library.bu.ac.th/subject/thailaw.cfm

  5. กฎหมายน่ารู้ http://leelalaw.bloggang.com

  6. กฎหมาย-มรดก http://www.det.ago.go.th

  7. กฎหมายสยาม http://www.siamlaw.com/

  8. กฏหมายรัฐธรรมนูญ http://www.dopa.go.th/law/laws.htm

  9. กฏหมายแรงงานที่ใช้ในปัจจุบัน http://www.phuketlabour.org

  10. กรมสอบสวนคดีพิเศษ :: http://www.justicenet.moj.go.th

  11. กระทรวงยุติธรรม http://www2.moj.go.th/1024/index.asp

  12. การตีความ กฎหมายไทย http://www.lawyerthai.com

  13. คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.law.chula.ac.th

  14. คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ http://www.legalaid.bu.ac.th/

  15. คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต http://www.kbu.ac.th/faculty/law

  16. คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น http://home.kku.ac.th/law/

  17. คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น http://www.stjohn.ac.th/University/main/admissionlaw

  18. คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ http://www.tsu.ac.th/law/

  19. คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ http://www.Law.tu.ac.th

  20. คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต http://www.dpu.ac.th/Law/index.htm/

  21. คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร http://www.Law.nu.ac.th

  22. คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพายัพ http://www.law.payap.ac.th/

  23. คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต http://www.rsu.ac.th/law/

  24. คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง http://www.Law.ru.ac.th/index1/

  25. คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุม http://www.spu.ac.th/law49/

  26. คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ http://www.Law.psu.ac.th

  27. คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม http://www.law.siam.edu/

  28. คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช http://www.stou.ac.th/schools/slw/home/

  29. คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย http://www.utcc.ac.th/schooloflaw

  30. คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ http://www.law.hcu.ac.th/

  31. คณะนิติศาสตร์วิทยาลัยโยนก http://www.yonok.ac.th/law/

  32. คณะนิติศาสตร์วิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล http://www.vu.ac.th/faculty/law/

  33. เครือข่ายกฎหมายมหาชนไทย http://www.pub-law.net/

  34. ถาม-ตอบ ปัญหากับ อ.มีชัย http://www.meechaithailand.com

  35. ไทยลอว์ http://www.thailaw.esmartweb.com

  36. นิติศาสตร์ http://www.geocities.com/nitisart/

  37. เนติบัณฑิตสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ http://www.thethaibar.thaigov.net/

  38. บทความกฎหมายชาวบ้าน http://www.lawyerthai.com/

  39. บทความแนะนำความรู้ทางกฎหมายที่น่าสนใจ http://www.sahanetilaw.com/

  40. บริษัท แอคคาซ่า คอร์ป จำกัด http://www.accasa.com

  41. ปรึกษากฎหมาย http://www2.cscoms.com/law/

  42. แผ่นดินไทย http://www.pandinthai.com/law/namelaw.htm

  43. รวมกฎหมายทุกฉบับ http://www.kodmhai.com/

  44. รวมกฎหมายสรรพสามิต http://www.excise.go.th

  45. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย http://www.parliament.go.th/files/library/t-b05.htm

  46. เว็บไซด์ ปรึกษากฎหมาย http://www.run.to/law103

  47. เว็บไซต์เกี่ยวกับกฎหมาย .: http://www2.moj.go.th

  48. ศาลฎีกา http://www.supremecourt.or.th/default.asp

  49. ศาลทรัพย์สินทางปัญญา http://www.cipitc.or.th

  50. ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง http://www.cipitc.or.th/

  51. ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ http://www.scvcourt.com/

  52. ศาลรัฐธรรมนูญ http://www.concourt.or.th/

  53. ศาลล้มละลายกลาง http://www.bkcc.or.th/

  54. ศูนย์ข้อมูลกฎหมายทางอินเทอร์เน็ต http://www.lawonline.co.th/

  55. ศูนย์รวมความรู้ทางด้านกฎหมายไทย http://www.geocities.com/thailegal/

  56. สภา นิติบัญญัติแห่งชาติ http://www.senate.go.th

  57. สภาทนายความ http://www.lawyerscouncil.or.th/

  58. ส่วนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th/

  59. สำนักกฏหมายเสรี http://www.sereelaw.com/

  60. สำนักงานกฎหมายและบัญชี อินเตอร์ คอนซัลแดนท์ http://www.thailaw.com/thailaw1.php

  61. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา http://www.krisdika.go.th/

  62. สำนักงานศาลปกครอง http://www.admincourt.go.th/

  63. สำนักงานศาลยุติธรรม http://www.judiciary.go.th/

  64. สำนักงานอัยการสูงสุด http://www.ago.go.th

  65. ห้องสมุด E-LIB http://www.elib-online.com/laws.html
  Crying or Very sad Smile Very Happy


  avatar
  nustatalo
  อนุบาล3
  อนุบาล3

  จำนวนข้อความ : 84
  Join date : 19/11/2009
  : 38
  ที่อยู่ : นิคมพัฒนา

  Re: รวม Website ที่น่าสนใจ เกีี่ยวกับกฎหมาย

  ตั้งหัวข้อ  nustatalo on Wed Sep 15, 2010 12:57 pm


   เวลาขณะนี้ Wed Oct 24, 2018 10:34 am