สังคมแห่งการแบ่งปันเพื่อชาว มสธ.ระยอง


  แนวข้อสอบวิชา เทคโนโลยีความปลอดภัย ครับ

  Share
  avatar
  tweety
  ปอตรีปี 4
  ปอตรีปี 4

  จำนวนข้อความ : 969
  Join date : 19/08/2009
  : 47
  ที่อยู่ : 218/27 ม.5 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21150

  แนวข้อสอบวิชา เทคโนโลยีความปลอดภัย ครับ

  ตั้งหัวข้อ  tweety on Sun Nov 07, 2010 12:30 pm

  เทคโนความปลอดภัย Summer52 100 ข้อ
  บ.1
  1.ความหมายการวางผังโรงงาน เหมือนก่อน - หลังเรียน ข้อ1
  แต่มีตัวเลือก จ.ถูกทุกข้อ
  2.ให้เรียงขั้นตอนการ Plan layout
  3.โรงงานประกอบเครื่องบิน ควรวางผังโรงงานแบบใด
  4.การจัดทางเดินภายในโรงงานในข้อใดถูกต้อง
  5.แสงสว่างในที่ทำงานแบบงานที่ต้องใช้สายตา
  6.การวัดอุณหภูมิในที่ทำงานควรทราบค่าอะไรบ้าง
  เช่น งานหนักเบา, WGT, Work Load
  7.กฎหมายที่เกี่ยวกับการออกแบบโรงงานเหมือนก่อน - หลังเรียน ข้อ9
  แต่มีตัวเลือก จ.ถูกทุกข้อ
  8.ข้อใดไม่เกี่ยวกับการวางฝังโรงงาน ตัวเลือกจะใช้ตัวเลือกภาษาอังกฤษ
  ก. Lay out
  ข. Enterprise design
  ค. Structure design (การออกแบบโครงสร้าง)
  บ.2
  1.เฟือง โซ่ เพลา เป็นเครื่องจักรแบบใด
  2.กลไกการทำงานของ เครื่องใส เลื่อย มีลักษณะอย่างไรที่ทำให้เกิดอันตราย
  การเคลื่อนที่แบบสลับไปมา ( คล้ายก่อนเรียนข้อ 3)
  3.ข้อจำกัดของอินเตอร์ล็อก( คล้ายก่อน-หลังเรียนข้อ 3)
  ในหลังเรียนจะเป้นข้อดีของอินเตอร์ล็อก
  4.อุปการณ์ป้องกันอันตรายแบบใช้คลื่นวิทยุทำงานอย่างไร
  ตัดวงจรการทำงาน
  ลองเก็ง ข้อดี/ขอ้จำกัด การควบคุมการใช้2มือดูน่ะ
  5.วัสดุประเภทแก้วเหมาะที่จะนำมาทำอุปกรป้องกันแบบใด
  6.PullBack Device เป็นอุปกรป้องกันอันตรายแบบใด
  บ.3
  1.ข้อใดเป้นเครื่องมือใช้แรงกระแทก
  2.เลื่อยวงเดือน จัดอยู่ในกลุ่มใด
  3.ค้อนปอนด์หัวค้อนหนักเท่ใด และด้ามควรยาวเท่าไร
  4.คนถนัดขวาควรจับเลื่อยอย่างไร
  5.การใช้งานเหล็กสะกัดเหนียวควรวางมุมเท่าไร
  6.ประแจในข้อใดปรับปากได้ยกเว้นข้อใด
  7.ดูการเชื่อมแก๊ส
  บ.4
  1.คล้ายก่อนเรียน -หลังเรียน ข้อ1
  summer52 ออก ข้อ ค. ในก่อนเรียน
  ให้เก็งข้อ ค ง จ โจทย์ถามคล้ายๆกัน
  2.อันตรายจากไฟฟ้าส่งผลเสียหายต่ออะไร
  3.คำนวณหา ความต้านทาน คล้ายก่อนเรียน -หลังเรียน ข้อ3
  ใช้สูตร v = IR แทนค่าในสูตรไปเลย
  4.สายไฟฟ้าออก1ข้อ โจทย์ถามสายไฟฟ้าแรงสูงควรใช้สายใด
  5.คล้ายก่อนเรียน -หลังเรียน ข้อ6
  เปลี่ยนเฉพาะตัวเลขในรูป
  6.การจำแนกสารไวไฟ เป็นโซน 0 1 2
  โจทย์ถามโซน 1 หมายถึงอะไร
  7.ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ Lock out /Tagout ในข้อใดไม่ถูกต้อง
  บ.5
  1.เครื่องจักรในโรงงานผลิตน้ำตาลใช้การบำรุงรักษาแบบใด
  2.ข้อดีการกระจายศูนย์ซ่อมไปตามแผนก
  3.ข้อใดแสดงว่าเครื่องจักรทำงานมีประสิทธิภาพ
  ผลิตสินค้าได้ตามมาตรฐานทันเวลาส่งมอบ
  4.ข้อใดคือการซ่อมบำรุงทวีผล
  5.เครื่องจักรที่ต้องหยอดน้ำมันหล่อลื่น
  บ.6
  1.โจทย์ถามว่าใครมีคุณบัติเหมาะที่จะเป็นบุคคลากรเฉพาะ
  ก. สมศักดิ์ จบ. ป.ตรี เอกเคมี
  2.สอ. ใด เป็นผลการวัดระดับสารตะกั่วในผู้ปฏิบัติงาน
  3.คล้ายก่อนเรียน -หลังเรียน ข้อ6
  โจทย์ถาม A B C คืออะไร
  4.คล้ายก่อนเรียน -หลังเรียน ข้อ7
  จำไป 3 อันเลย
  1. สมบัติการติดไฟ 2.ความเป้นพิษ/การกัดกร่อน 3.การออกซิได
  5. พท. ตั้งแต่ 4,000 ตร.ม ขึ้นไป ควรมีน้ำสำรอง กี่ ลบ.ม/ชม.
  200 ลบ.ม/ชม.
  เก็ง พท. น้อยกว่า 2,500 ตร.ม ควรมีน้ำสำรอง 100ลบ.ม/ชม.
  6.ป้ายเตือน คล้าย ก่อนเรียน -หลังเรียน ข้อ10
  ก่อนเรียน ข้อ10 ตัวเลือก ข. คือ ป้ายเตือน
  บ.7
  1.ข้อ 3 คล้ายก่อนเรียน -หลังเรียน ข้อ 3
  2.คล้ายก่อนเรียน -หลังเรียน ข้อ 4 โจทย์ถาม ประเภทใดจัดเป็น สารกัดดร่อน
  ตอบ ประเถท 8
  ลองเก็งดูน่ะ ประเภท 9 สารสิ่งของอันตรายเบ็ดเตล็ด
  ประเภท 7 สาร กัมมันตังรี
  ประเภท 3
  3.การทดสอบการเข้ากันได้ต้องทดสอบกับบรรจุพันใด
  คล้ายก่อนเรียน -หลังเรียน ข้อ 5 โจทย์ถามกลับกัน
  4. คล้ายก่อนเรียน -หลังเรียน ข้อ 6 โจทย์ถาม 33 คืออะไร
  5. คล้ายก่อนเรียน -หลังเรียน ข้อ 7แต่ในป้ายจะเป็นเลข2 ครับผม
  เปิดดูในหนังสือเองน่ะ
  6. คล้ายก่อนเรียน -หลังเรียน ข้อ 10 โทยืถาม น่ยแดงขับรถคอนเทนเนอร์ ต้องอบรมหลักสุตรใดและกี่คาบ
  7.รถบันทุกสินค้าอันตรายควรมีอุปกรใดติดรถไปด้วย
  ต่อน่ะSummer52 ช่วงหลังนี่ทำไม่ค่อยได้ปีก่อนหนังสือเล่มที่2 จนท.ส่งEMSมาให้ก่อนสอบไม่กี่วันเอง
  บ.8
  1.ข้อใดคือ สุขนิสัย โดยโจทย์จะให้ตัวเลือกมา เช่น
  ก. เปิ้ล จัดโต๊ะทำงานและดูแลความสะอาดรอบโต๊ะก่อนกลับบ้านทุกวัน
  ข. ชัยจัดทำป้ายแยกขยะ
  ลองเก็งน่ะ
  Seiri seiton seiso seiketsu shitsuke (ควรจำศัพท์ภาาาษาอังกฤษด้วยน่ะ) 5ส. ยังไงก็ออก
  sort systemise sweep sustain self discipline
  2.การตรวจแบบไม่เป้นทางการมีข้อจำกัดในด้านใด
  3.กิจกรรมในข้อใดเป็น formal inspection
  4.ประดยชน์ของ 5ส.
  บ.9
  1.หม้อน้ำชนิดที่มีน้ำอยู่ในท่อ ส่วนไฟจะอยู่นอกท่อคือ
  2.สะดือหม้อน้ำทำหน้าที่
  3.มาตรฐานหม้อน้ำมีอะไรบ้าง
  4.การทดสอบภาชนะบรรจุกาซขอใดกล่าวถูกต้อง
  บ.10
  1.งานก่อสร้างต่างจากงานอุตสาหกรรมอย่างไร
  มีตัวเลือกถูกทุกข้อด้วย
  2.โจทย์ให้เรียงขั้นตอนในงานก่อนสร้าง หลังจากหล่อเสาแล้ว ต่อไปตั้งทำอะไร
  3.นั่งร้านแบบใดไม่เหมาะกับอาคารสูง
  4.งานก่อสร้างต้องควบคุมอะไร คล้ายหลังเรียนข้อ10
  เวลา งบประมาน คุณภาพ
  บ.11
  1.ข้อใดคือสภาพอับอากาศ คล้ายก่อน -หลังเรียนข้อ3
  2.ใครที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานอับอากาศ
  3.โจทย์ให้เหตุการณ์มา
  แดงเป็น หัวหน้า มีลูกน้องทำงานอับอากาศ 2คน แดงเห็นลูกน้องเหนื่อยหอบสั่งให้พักและออกจากที่อับอากาศทันจนถึงเวลา 13.30 น. ก่อนเริ่มงานช่วงบ่ายแดงจะต้องทำอย่างไร
  ก.ให้ลูกน้อยเริ่มงานได้เลย
  ข.วัดปริมาณ O2 ก่อน
  ค.วัดปริมาณ O2 และกาซพิษ
  4.คล้ายก่อน -หลังเรียนข้อ10 ถ้าผู้ปฏิบัติงาน ขาหักเสียเลือดจนหมดสติ ต้องทำอย่างไร
  ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ นำออกจากที่อับอากาศ
  บ.12
  1. Flash point หมายถึง ข้อใด คล้ายก่อน -หลังเรียนข้อ1
  2.คล้ายก่อน -หลังเรียนข้อ3 ไฟฟที่เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด
  ลองเก็งดูน่ะ ชนิดดี เกิดจากการเผาไหม้โลหะ โลหะที่ติดไฟได้
  3.โรงงานประกอบรถยนต์ พื้นที่ครอบครองประเภทใด คล้ายก่อน -หลังเรียนข้อ5
  4.ถังดับเพลิงควรติดตั้งสูงจากพื้นกี่เมตร
  5.เนื้อที่อาคาร 750 ตรม.ต้องมีน้ำสำรองเท่าใด คล้ายก่อน -หลังเรียนข้อ8
  6.อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟส่วนใดที่รับสัญญาณจากแผงควบคุม
  อุปกรณ์แจ้งเตือน

  บ.13
  1.เหตุฉุกเฉิน หมายถึง คล้ายก่อน-หลังเรียนข้อ1
  เกินกำลังความสามารถของ จนท.คนใดคนหนึ่งที่จะสามารถควบคุมสถานการไว้ได้
  มีตัวเลือก ข้อ จ ก ข ค ถูก
  2.เหตุฉุกเฉินที่พบบ่อยที่สุด คือ การเกิดเพลิงไหม้
  3.หัวหน้าความปลอดภัยมีหน้าที่อย่างไรคล้ายก่อน-หลังเรียนข้อ7
  4.ชุด PPEที่มีเครื่องช่วยหายใจมีถังอากาศและชุดป้องกันสารเคมีแบบกันกระเด็นสารถูกตัว เป็นPPE ระดับใด ตามมาตรฐานของ NIOSH US.EPA
  ............ระดับ บี
  ลองเก็ง ระดับ เอ ซี ด ดูน่ะ
  5. การซ้อมดับเพลิง การสอบสวนหาสาเหตุ การเตรียมทีมปฎิบัติการฉุกเฉินอยู่ในขั้นตอนใด
  ......ระยะเกิดเหตุ( ระงับ ควบคุม โต้ตอบ) คล้ายก่อน-หลังเรียนข้อ4
  6.ภาวะฉุกเฉินระดับใด ที่ นายกรัฐมนตรี ต้องประกาศภาวะฉุกเฉิน
  ระดับ3 คล้ายก่อน-หลังเรียนข้อ3

  บ.14
  1.คล้ายก่อน-หลังเรียนข้อ 5
  โจทย์ถามมีกี่จุด อะไรบ้าง
  2.คล้ายก่อน-หลังเรียนข้อ3
  ซัมเมอร์52 โจทย์ถามเด็กชาย 15-18ปีไม่ควรถือเกินกี่ ปอนด์
  ลองเก็งน่ะ เด็กญ อายุ 15-18 กี่ กก
  ญ กี่กก.
  3.คล้ายก่อน-หลังเรียนข้อ7
  ในหลังเรียนโจทย์ถามพิกัดน้ำหนักนนต่ำสุด
  ซัมเมอร์52 โจทย์ถามพิกัดน้ำหนักนนสูงสุด เป็นตัวเลือก ข้อ ค ในแบบทดสอบหลังเรียน 16400 ปอนด์
  4.คล้ายก่อน-หลังเรียนข้อ8 โซ่ออก ปั้นจั่น อออกอย่างล่ะ1ข้อ
  5.คล้ายก่อน-หลังเรียนข้อ6 โจทย์ให้รูปเชือกผูกวัตถุมาแล้วถามว่า สลิงในข้อใดที่มีแรงดึงมากที่สุด มีเชือกทำมุมต่างๆดังนี้
  ก. 90 องศา ข.60 ค. 45 ง.30 จ.15

  บ.15
  1.คล้ายก่อน-หลังเรียนข้อ 2 ที่ความลึก 190 ฟุต ดำได้นานกี่นาที
  2.โจทย์ให้เรียงขั้นตอน Job safety Analys
  3.โรคที่เป็นอันตรายจากการทำงานใต้น้ำ โห้ดูที่นอกเหนือจากตัวเลือก ในก่อน-หลังเรียน ข้อ3 น่ะ
  4.คนที่ทำงานต้อนรับบนเครื่องเสี่ยงต่ออันตรายใด
  5.นักบินบอลูนอายุ 55 ปี แข็งแรงปกติ ควรตรวจสุขภาพทุกๆกี่เดือน
  ลองเก็ง นักบินพาณิขย์ อายุ61ปี ควรตรวจสุขภาพทุกๆกี่เดอน
  คล้ายก่อน-หลังเรียนข้อ 6
  6.สถานที่ติดตั้งอ่างล้างตา ควรอยู่ในระยะห่างไม่เกินกี่วินาทีจากจุดทำงาน
  ทุกคนโชคดีนะครับ Cool


  avatar
  คนไทเลย
  มัธยมต้น
  มัธยมต้น

  จำนวนข้อความ : 133
  Join date : 12/12/2009
  ที่อยู่ : 154/25 ถ.สุขุมวิช ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง

  Re: แนวข้อสอบวิชา เทคโนโลยีความปลอดภัย ครับ

  ตั้งหัวข้อ  คนไทเลย on Sat Dec 11, 2010 4:18 pm

  ขอบคุณด้วยใจครับ ถ้าได้อ่านแนวก่อนสอบคงจะดี น่าเสียดายๆๆ ดีใจด้วยที่ผ่านครับท่าน Very Happy Very Happy Smile Smile อ่านบ่อยๆอ่านเยอะๆ แล้วจะเห็นผลลัพท์ที่ตามมา Crying or Very sad Crying or Very sad
  avatar
  pooja_chayanit
  เตรียมอนุบาล
  เตรียมอนุบาล

  จำนวนข้อความ : 34
  Join date : 16/07/2010
  ที่อยู่ : ฅน.บ้านฉาง

  Re: แนวข้อสอบวิชา เทคโนโลยีความปลอดภัย ครับ

  ตั้งหัวข้อ  pooja_chayanit on Fri Jun 10, 2011 10:40 pm

  สุดยอดเลยพี่ ขอบคุณหลายๆ มีสิ่งดีๆ ให้เสมอ ชมรมระยองเราฮิ Smile Cool

   เวลาขณะนี้ Mon Jul 23, 2018 10:31 pm